Code Verantwoordelijk Marktgedrag

01 Jan

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

 

Tijdens de regionale ondertekening van 6 december is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend door ASP Dienstverlening BV, Fontys Hogescholen, Het NIC BV, HSU Facility B.V., Klüh Service Management Nederland, Ruitenheer Schoonmaak, SMC Consultancy en World Trade Center Amsterdam.

De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de ongezonde marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Het schoonmaakcontract vormt hiervoor de basis. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.

Overtuigend samenwerken

Het aangaan van een schoonmaakcontract vraagt om een goede samenwerking, om partnership. Zo kan de kwaliteit van de dienstverlening namelijk naar een hoger niveau worden getild. ”Wij gaan actief een partnership met het schoonmaakbedrijf aan. Als opdrachtgever wil ik niet dat het schoonmaakbedrijf verlies lijdt, maar investeert en innoveert”, aldus mevrouw Peels van Fontys Hogescholen. De heer Van Bommel van SMC Consultancy stelt: “Wij tekenen de Code om op voorhand een kader te scheppen. Achteraf hoef je dan niet uit te leggen waarom laagste prijs niet kan of niet gaat. Door in gesprek te gaan weet je wat je van elkaar mag verwachten. Dat komt de samenwerking en de relatie alleen maar ten goede.” De Code gaat verder dan alleen het ondertekenen van een schoonmaakcontract. “De Code is een bescherming van de schoonmaker. Wij doen geen aanbestedingen meer op laagste prijs. Niet alleen in de schoonmaak, maar ook in de beveiliging, catering en groenvoorziening. Maar daar moet je wel eerst je klant van overtuigen. De facilitair manager moet aan de bak als het contract is afgesloten”, zo meent de heer Schurgers van Het NIC BV

Op de goede weg

Inmiddels hebben bijna 700 organisaties de Code ondertekend en zijn er diverse best practices bekend: voorbeelden van hoe de Code succesvol kan worden toegepast. Op 17 januari 2013 wordt de Best Practice van 2012 uitgereikt. Meer informatie over deze uitreiking is te zijner tijd te vinden op www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl.

Gerelateerde Berichten